Leren en motiveren

    Werkbaar werk houdt in dat je een motiverende job hebt die je voldoende leerkansen biedt. Een job die je uitdaagt en beroep doet op je kennen en kunnen, biedt meer leermogelijkheden en is motiverender dan een job die geen beroep doet op je eigen inbreng en competenties.

    'Leren en motiveren' gaat niet alleen om vorming en opleiding, maar evenzeer om uitdagende jobs, leren op de werkplek, de rol van de leidinggevende hierin, mogelijkheden in de arbeidsorganisatie, …

    Er liggen dus heel wat mogelijkheden open om op organisatieniveau aan ‘leren en motiveren’ te sleutelen.